Postrækken 9B, 4684 Holmegaard
+45 26 14 90 39

LYDRUDER

Termoruder reducerer lyd, men i nogle tilfælde ikke tilstrækkeligt. Lydruder er specielt designet til at dæmpe støj og lyde. En lydrude er en termorude af 2 lags glas. Det ene glas er tykkere end det andet.

F.ek.s en 6-12-4 rude (6 mm glas – 12 mm luftrum – 4 mm glas) giver en isoleringsevne på 35 dB. En almindelig termorude har en isoleringsevne på kun 31 dB, men det menneskelige øre opfatter det som en halvering af lyden (det svarer reelt til en lydreduktion på 10 dB).

Afstanden mellem glas-lagene kan øges, hvis støjen ønskes dæmpet yderligere. Lydruder medfører en væsentlig lyd- og støjdæmpende effekt, leveres også som energiruder.