Postrækken 9B, 4684 Holmegaard
+45 26 14 90 39

ENERGI

Er du husejer vil dit energibudget elske energiruder! En energirude er meget varmere end en almindelig termorude, og derved mindsker du varmetabet væsentligt. At skifte fra termorude til energirude kan give besparelse på:

Olie – 360 liter
Gas – 300 m3
Fjernvarme – 2780 kWh
El = 2780 kWh

Besparelsen er beregnet på et typehus fra 60/70’erne på 120 m2, med glasareal på 20 m2, samt udskiftning til energiruder med UV-værdi på 1,1 Watt pr. kvadratmeter pr. grad. Energiruder medfører en væsentlig forbedring af indeklimaet.

Du undgår kuldetræk, som siver fra den kølige rudeflade og ned over gulvene, som gør det nødvendigt for dig at hæve rumtemperaturen uhensigtsmæssig højt. Energiruder er en termorude, hvor det ene lag glas er forsynet med en belægning af metal.

En gasfyldt energirude vendt mod solen lader energien slippe ind i rummet, og mindsker energien passere ud.