Postrækken 9B, 4684 Holmegaard
+45 26 14 90 39

ALMINDELIGE RUDER

Termoruder produceres af 2 lags glas med luft imellem. Glassene er samlet tæt omkring en aluminiums-skinne.

En almindelig 4-12-4 termorude består af 4 mm glas – 12 mm luftrum – 4 mm glas. Sammenlignes almindelige termoruder med energiruder er varmeeffekten den vigtigste faktor.b Almindelige termoruder (4-12-4) har en UV-værdi på 2,8 Watt pr. kvadratmeter pr. grad.

Energiruder (4-12-4) har en UV-værdi på 1,3 Watt pr. kvadratmeter pr. grad. UV-værdien beskriver varmens flow gennem ruden. Jo lavere UV-værdi, jo højere energibesparelse. Almindelige termoruder er billigere, men uden den samme gode effekt som energiruder.